Så sköter du din katt

Så sköter du din katt

Katter är självständiga och intelligenta djur. De är inte flockdjur på samma sätt som hundar. Men även en katt har behov av sociala kontakter. De mår bra av att träffa både människor och djur.

Du ska se till din katt minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade katter ska ses till oftare. Om du har en katt som får gå ute kan du ställa fram mat minst två gånger om dagen. Då lär den sig rutinen att komma hem när det är matdags. Även ladugårdskatter och utekatter är beroende av vård och omsorg från sin ägare.

Foder och vatten  

Varje dag ska du ge din katt foder som garanterar att katten får i sig tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Tänk på att katten inte mår bra om den väger för mycket eller är för mager. Om flera katter får mat samtidigt är det viktigt att alla kan äta i lugn och ro utan att störa varandra.
 
Om du har din katt inomhus ska den ha fri tillgång till dricksvatten. Om katten är helt eller delvis utomhus ska du se till att den får möjlighet att dricka minst två gånger per dag.

Stimulerande miljö

Du ska se till att din katt trivs i sin miljö, att den till exempel har en egen liggplats, möjlighet att klösa och ställen att gömma sig på. Det är särskilt viktigt för katter som alltid är inomhus att de blir aktiverade eller får någon annan typ av sysselsättning.
 
Katter får inte hållas bundna. Du får dock använda koppel när du går ut med din katt.

Katter på balkonger

Om katten vistas ensam på en balkong som finns mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig.

Utrymmen för katter

Rum och andra utrymmen där din katt vistas ska vara anpassade efter hur många djur som finns där. Alla katter ska ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Digivande honkatter ska ha en lugn plats för sig och sina ungar.

Inomhusmiljö

Miljön där katter vistas ska ha en temperatur och luftfuktighet som lämpar sig för katterna. Det ska finnas fönster som släpper in dagsljus och belysning som inte irriterar katterna.

Om du har flera innekatter på samma yta måste du se till att det finns minst en kattlåda per två katter.
Burar: Katter får inte förvaras i burar annat än vid transporter och i samband med utställningar och tävlingar. Buren ska vara minst 0,5 meter lång, 0,3 meter bred och 0,35 meter hög.